In trang này
Thứ tư, 07 Tháng bẩy 2021 11:41

Nhà nước tiếp tục nắm tối thiểu 65% vốn tại các NTHM quốc doanh giai đoạn 2021 - 2025?

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Nhà nước tiếp tục nắm tối thiểu 65% vốn tại các NTHM quốc doanh giai đoạn 2021 - 2025? Nhà nước tiếp tục nắm tối thiểu 65% vốn tại các NTHM quốc doanh giai đoạn 2021 - 2025?
Giai đoạn 2021 - 2025, Nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính). Như vậy, nhiều khả năng Nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ tối thiểu 65% vốn tại các ngân hàng thương mại (NTHM) quốc doanh.

Thủ tướng Chính phủ gần đây đã ban hành Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025.

Đáng chú ý, theo quyết định này, Nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính).

Như vậy, nhiều khả năng Nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ tối thiểu 65% vốn tại các ngân hàng thương mại (NTHM) quốc doanh giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đó, giới đầu tư kỳ vọng giai đoạn 2021 - 2025, Nhà nước sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tối thiểu tại các NHTM quốc doanh xuống 51%.

Lý do là bởi Quyết định số 986/QĐ-TTg ban hành ngày 8/8/2018 về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nêu rõ trong giai đoạn 2021 - 2025: "Các ngân hàng thương mại Nhà nước tiếp tục đóng vai trò là lực lượng chủ lực, chủ đạo về quy mô, thị phần, khả năng điều tiết thị trường; đi đầu trong việc triển khai và áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao và hội nhập quốc tế; đảm bảo tỷ lệ sở hữu Nhà nước ở mức 51%; thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài (riêng đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, thực hiện niêm yết cổ phiếu của trên thị trường chứng khoán trong nước)".

Trong các NHTM quốc doanh, hiện VietinBank là ngân hàng có tỷ lệ sở hữu Nhà nước thực tế đã ở mức tối thiểu 65%. Để tăng vốn, các ngân hàng còn lại vẫn còn dư địa phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông ngoài Nhà nước do tỷ lệ sở hữu của Nhà nước vẫn trên 65%.

vnf nhtm 65 phan tram

Nhà nước sẽ nắm giữ tối thiểu 65% vốn điều lệ tại các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Nguồn: Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg

Được biết, Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg được ban hành nhằm làm cơ sở rà soát Kế hoạch duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chuyển đổi sở hữu (bao gồm hình thức cổ phần hóa, bán toàn bộ doanh nghiệp, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), sắp xếp lại (bao gồm hình thức hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản), thoái vốn đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Theo quy định, trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực (ngày 19/8/2021), cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm rà soát, xây dựng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Quyết định cũng nêu rõ: "Trong chức năng, nhiệm vụ được phân công, các Bộ có trách nhiệm chủ động sửa đổi hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các quy định có liên quan nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định này".

Như vậy, quyết định chính thức về tỷ lệ sở hữu tối thiểu tại từng NHTM quốc doanh còn phải chờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Theo VNF

Xem 276 lần