Hiển thị các mục theo tag: Hội nghị quốc tế về Blockchain và Quản lý tài chính tiên tiến

Hội nghị quốc tế về Blockchain và Quản lý tài chính tiên tiến - International Conference on Blockchain and Advanced Financial Management (ICBAFM) sẽ được tổ chức trong 2 ngày từ 23-24/6/2022 tại Đại Học Tôn Đức Thắng - 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM.
Đăng tại Tin tức