Hiển thị các mục theo tag: VAMC

TS. Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia nhấn mạnh, luật hoá xử lý nợ xấu là rất cần thiết tạo đồng bộ hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo luật, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương. Từ đó tháo gỡ nhiều vướng mắc, thúc đẩy quá trình xử lý nợ xấu nhanh hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Đăng tại Tin tức
Điều quan trọng nhất đối với thị trường mua bán nợ tại Việt Nam đó là khuôn khổ pháp lý cho các chủ thể tham gia của thị trường.
Đăng tại Tin tức
Ngân hàng Nhà nước đề xuất mở rộng lĩnh vực hoạt động của VAMC, hướng tới việc mua, bán nợ và tài sản của mọi thành phần trong nền kinh tế.
Đăng tại Tin tức
Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét đến khía cạnh xử lý nợ xấu khi quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; đặc biệt là quy định liên quan đến thuế. Chính phủ cũng mong muốn Quốc hội yêu cầu Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo toà án nhân dân các cấp về việc triển khai thi hành quy định về thủ tục rút gọn theo quy định pháp luật để giải quyết nhanh chóng yêu cầu khởi kiện.
Đăng tại Tin tức
Thứ hai, 05 Tháng mười 2020 09:28

Ngân hàng tiến thoái lưỡng nan

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, kinh tế 9 tháng năm nay đạt mức tăng trưởng 2,12%, thấp nhất giai đoạn 2011- 2020 nhưng trong bối cảnh hiện nay, đây là mức tăng trưởng khá so với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Đăng tại Tin tức
Lãnh đạo VAMC cho biết tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tranh thủ hỗ trợ tối đa từ các Bộ, ngành, cơ quan, chính quyền địa phương trong xử lý các khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý liên quan đến xử lý nợ xấu, đặc biệt công tác thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm, việc áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết tranh chấp theo Điều 8 Nghị quyết số 42.
Đăng tại Tin tức