Hiển thị các mục theo tag: doanh nghiệp chuyển đổi số

Ngày 13/7/2022, công ty Amber Online Education, Viện Khoa học Tài chính và Quản lý (IFSM) và Hiệp hội Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược triển khai chương trình hành động “Thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số đào tạo với bộ giải pháp Amber One”.
Đăng tại Tin tức