Thứ Sáu, 17 Tháng tư 2020 14:53

Dự thảo thông tư quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.
Xem 239 lần

Gửi bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả các thông tin cần thiết, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép